STT Họ tên người KN Địa chỉ người KN Địa bàn phát sinh Đất tọa lạc Nội dung KN Kết quả GQKN File đính kèm
Số văn bản Ngày ban hành
1 Đoàn Thị Mai Ngụ 114/2B Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên Long Xuyên Phường Mỹ xuyên 2284/QĐ-UBND 15/08/2016 Download
2 Dương Văn Tâm (ủy quyền cho vợ là bà Lê Thị Nệ) ngụ ấp Hưng Thới I, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, An Giang Phú Tân xã Phú Hưng Khiếu nại Quyết định số 417/QĐ-UB-KN ngày 24/8/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, yêu cầu nâng giá bồi hoàn đất và được mua một nền tái định cư tại Khu dân cư xã Phú Xuân, huyện Phú Tân 111/TB-UBND 08/03/2016 Download
3 Dương Văn Bắc (ủy quyền cho mẹ là bà Lê Thị Nệ) ngụ ấp Hưng Thới I, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, An Giang Phú Tân xã Phú Hưng Khiếu nại Quyết định số 418/QĐ-UB-KN ngày 24/8/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, yêu cầu nâng giá đền bù đất dự án đầu tư nâng cấp đường kênh Thần Nông, huyện Phú Tân. 110/TB-UBND 08/03/2016 Download
4 Hồng Thị Bảo Khanh ngụ ấp Phú Hậu, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, An Giang Phú Tân xã Phú Thọ Khiếu nại Quyết định 416/QĐ-UB-KN ngày 23/8/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, khiếu nại đòi ông Trần Quốc Hùng trả lại QSDĐ diện tích 1.300m2 do UBND xã Phú Thọ cấp cho gia đình ông Hùng. 109/TB-UBND 08/03/2016 Download
5 Hồng Thị Bảo Khanh ngụ ấp Phú Hậu, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, An Giang Phú Tân xã Phú Thọ Khiếu nại Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 25/10/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; yêu cầu ông Bùi Văn Thuẩn trả lại đất. 108/TB-UBND 08/03/2016 Download
6 Hồng Thị Bảo Khanh ngụ ấp Phú Hậu, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, An Giang Phú Tân xã Phú Thọ Khiếu nại Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 25/10/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; yêu cầu ông Bùi Văn Thỏ trả lại đất 107/TB-UBND 08/03/2016 Download
7 Hồng Thị Bảo Khanh ngụ ấp Phú Hậu, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang Phú Tân xã Phú Thọ Khiếu nại Quyết định số 301/QĐ.UB.KN ngày 20/10/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; yêu cầu ông Phạm Văn Nét trả lại đất hoặc bồi thường theo giá hiện nay. 106/TB-UBND 08/03/2016 Download
8 Lý Thị Hòa ngụ số 141 Trần Hưng Đạo, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp Long Xuyên Phường Mỹ Long Khiếu nại Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 09/8/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; đòi được cấp 01 nền nhà tại đường Lý Thái Tổ; hỗ trợ tiền xây dựng nhà và trợ cấp tiền thất thu trong kinh doanh trong 19 năm. 105/TB-UBND 08/03/2016 Download
9 Lý Hồng Châu ngụ 141 Trần Hưng Đạo, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp Phú Tân Khiếu nại Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 09/8/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; đòi được cấp 01 nền nhà tại đường Lý Thái Tổ; hỗ trợ tiền xây dựng nhà và trợ cấp tiền thất thu trong kinh doanh trong 19 năm. 104/TB-UBND 08/03/2016 Download
10 Huỳnh Thị Chơi ngụ lô 20X3 khu dân cư Xẻo Trôm, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên Long Xuyên Phường Mỹ Bình Khiếu nại Quyết định số 142/QĐ-UB-KN ngày 10/4/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; đòi được giải quyết tái định cư tại chổ và nâng giá bồi hoàn đất. 103/TB-UBND 08/03/2016 Download